Affordable Access

deepdyve-link
Publisher Website

Управление на масовите възприятия / Управление на масовите възприятия: Колективна монография

Authors
 • Hristov, Chavdar
 • Tsvetkova, Milena
 • Kalinov, Kalin
 • Kalinov, Bogomil
 • Georgiev, Boyan
 • Koleva, Boyana
 • Tzvetkova, Elena
 • Geshev, Lyuben
 • Veleva, Miliana
 • Paralovska, Petia
 • Mindova, Ventsislava
Publication Date
Oct 01, 2020
Identifiers
DOI: 10.5281/zenodo.4062566
OAI: oai:HAL:hal-02955522v1
Source
HAL-Descartes
Keywords
Language
Bulgarian
License
Unknown
External links

Abstract

Колективната монография „Управление на масовите възприятия“ обобщава научните резултати от изследванията на докторантите по „Убеждаваща комуникация“ в докторската програма „Медии и комуникации” на Факултета по журналистика и масова комуникация при Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Издава се с помощта на Фонд „Научни изследвания” на Софийския университет „Св. Климент Охридски” с договор №80-10-85/15.04.2019 г. Авторският екип с научен ръководител проф. д-р Чавдар Христов работи с единен научен подход, оперира с метода на моделирането и доказва комуникационната природа на Матрицата Homo Sapiens в базовите ѝ ракурси. ֎Феноменология на матрицата Homo Sapiens֎Управление на масовите възприятия чрез сторителинг֎Модел на влияние чрез филмов наратив֎Модел на влияние върху консумативното поведение֎Модел на дирижирани трансформации в масовото мислене и поведение֎Модел на влияние чрез национални литературно-исторически митове ֎Модел на символно влияние – архитектурният кръст на София֎Модел на влияние чрез музика֎Модел на влияние чрез спорт ֎Модел на влияние чрез карикатура֎Модел на влияние чрез геополитическа преса и визуална комуникация֎Модел на влияние чрез визуална комуникация в социалните мрежи

Report this publication

Statistics

Seen <100 times