Similar users

Jakub Jakubowski

Jakub Jakubowski

Political Communication,  Political Marketing,  Political Science
Gunter Stemmler

Gunter Stemmler

Political Communication
4 publications
Arus Reka Prasetia

Arus Reka Prasetia

Entrepreneurship,  Marketing,  Culture,  Media,  Management,  Multimedia,  Creativity,  Branding,  International Management,  Communication
Edwin Ramirez

Edwin Ramirez

Marketing,  Educacion,  AdministracióN,  Finanzas,  Bussines
12 publications
qi LI

qi LI

Communication,  Marketing,  Scientific
Łukasz Scheffs

Summary

Absolwent politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia licencjackie odbył w zakresie specjalności: administracja europejska, uzupełniające magisterskie w zakresie specjalności: marketing polityczny. Od 2008 do 2009 roku podinspektor w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu. Stypendysta Fundacji UAM. Doktorat uzyskał w 2013 roku, a przewód habilitacyjny zakończył z sukcesem w 2020 r. W latach 2013-2014 świadczył usługi doradcze w Starostwie Powiatowy w Gnieźnie, a od 2014 do 2016 w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie. Od czerwca 2016 do lutego 2018 roku pełni funkcję Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo. Od marca 2018 roku pełni funkcję Dyrektora Wydziału Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Gnieźnie. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz Inkubatora Umowy Społecznej. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i kilku popularnonaukowych.

Published articles Show More

Books Show More

Experience

Education

Awards

Nagroda Dziekana 2016

Nagroda Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za aktywną pracę na rzecz środowiska akademickiego

Stypendium 2012

Stypendium naukowe dla doktorantów Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Stypendium 2012

Zwiększenie stypendium doktoranckiego dla 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów

Stypendium 2011

Stypendium naukowe dla najlepszych doktorantów

Nagroda Dziekana 2010

Nagroda Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za aktywną pracę na rzecz środowiska akademickiego

Stypendium Doktoranckie 2009

Stypendium Doktoranckie

Nagroda Dziekana 2008

nagroda Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za najlepszą pracę magisterską (Aspekty polityczno-prawne decyzji o udziale Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji „Iracka Wolność”).

Nagroda Dziekana 2008

Wyróżnienie Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za wyniki w nauce oraz działalność na rzecz społeczności studenckiej

Wyróżnienie Dyrektora Instytutu 2008

Wyróżnienie Dyrektora Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za wyniki w nauce oraz aktywną pracę na rzecz środowiska akademickiego;

Contact me

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5 61-614 Poznań
Report this profile